عید شکفتن شاداب غنچه های نیایش و به بار نشستن شکوفه های دعا بر همه بندگان درگاه ایزد یکتا مبارک باد

روابط عمومی و امور فرهنگی شرکت عمران و مسکن شمال

 
 عید سعید فظز