شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد برای کاربری های زیر نسبت به جذب سرمایه گذار و بهره بردار اقدام نماید.

آدرس: مازندران- چالوس – کیلومتر 12 جاده تنکابن – شهرک توریستی نمک آبرود – شرکت عمران و مسکن شمال – تلفن : 21 -52188120-011  

مستندات آگهی مزایده عمومی

بعد از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید