گزارش تصویری: برگزاری مراسم دهه کرامت با حضور مدیرعامل محترم ، معاونین و گردشگران.

شرکت عمران و مسکن شمال

پایگاه مقاومت بسیج امام علی (ع)