آقای مهندس شاهسواری مدیرعامل محترم هلدینگ پایا سامان پارس از پروژه های در دست ساخت شرکت عمران و مسکن شمال در شهرک نمک آبرود بازدید نمود
پروژه های نرگس، توسکا، پارک جنگلی کوه بن و مشارکتی آتیه ساز

شرکت عمران و مسکن شمال