مسابقه نقاشی غدیر با محوریت واقعه غدیرخم برگزار میگردد.

 

 

مسابقه غدیر Recovered