مراسم روح بخش دعای عرفه در نمازخانه پیامبر اعظم(ص) تله کابین نمک آبرود