شركت‌ عمران‌ و مسكن‌ شمال‌ در نظر دارد از طريق‌ مزايده‌ عمومی نسبت‌ به‌ طراحی،ساخت و اجاره تعدادی از تابلو و بیلبوردها واقع در شهرک نمک آّبرود و محدوده آن اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ  1401/06/06 از ساعت 8 الی 16 جهت اخذ اطلاعات ، بازدید و خرید اسناد شرکت در مزایده به صورت حضوری اقدام نمایند .

آدرس دفتر مرکزی: مازندران- چالوس  کیلومتر 12 جاده تنکابن  شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال  تلفن: 21 -52188120-011

مستندات آگهی مزایده عمومی

بعد از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.