شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد برای مشارکت در سرمایه گذاری و ساخت مجتمع خدماتی رفاهی به نشانی: چالوس، شهرک نمک آبرود به مساحت تقریبی عرصه 8000 مترمربع و مساحت کل بنا 8000 مترمربع ، از طریق فراخوان حاضر، نسبت به ارزیابی، شناسایی و انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید:

مستندات آگهی مزایده عمومی

بعد از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.