شركت‌ عمران‌ و مسكن‌ شمال‌ در نظر دارد از طريق‌ مزايده‌ عمومی نسبت‌ به‌ اجاره 13 عدد تابلوی تبلیغاتی واقع در شهرک نمک آّبرود و محدوده خیابان اصلی اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 1401/09/27از ساعت 8 الی 16 جهت اخذ اطلاعات ، بازدید و خرید اسناد شرکت در مزایده به صورت حضوری اقدام نمایند .

آدرس دفتر مرکزی: مازندران- چالوس کیلومتر 12 جاده تنکابن شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال 

 

مستندات آگهی مزایده عمومی

بعد از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.