تعویض چرخ و لاستیک و بوش های دکل ١٧ تله کابین
در ارتفاع ۲۵ متری
در شرایط سخت
بر روی پلکان های کوچک ۴۰ سانتی متری
انجام می گردد.

وزن هر یک از این چرخ ها
بین ۵۰ تا ۸۰ کیلو گرم می باشد.
این چرخ ها معمولا در بازرسی های دوره ای بررسی می گردد
و بین ۶ الی ۷ هزار ساعت کارکرد تعویض می‌گردد.

لازم به ذکر است به علت محدودیت فضای کاری
تمام این امور به صورت دستی
توسط پرسنل محترم فنی مکانیک واحد بهره برداری نمک آبرود انجام می‌گردد. 

 

روابط عمومی شرکت عمران ومسکن شمال