براساس نظرسنجی های بعمل آمده از میزان رضایتمندی و تحلیل نیازها و انتظارات گردشگران در پيك سفر به شهرك نمک آبرود ؛احداث اماکن خدماتی جديد با سيستم هاي بروز در سطح شهرك جهت رفاه حال هموطنان عزیز در اولویت پروژه های مدیریت شهری قرار دارد.

در همین راستا با درنظر گرفتن پیک جمعیتی ورودی شش ماهه اول سال
و تطابق این تعداد با سرویس های بهداشتی مورد نیاز مطابق استاندارد های مربوطه
و باتوجه به ۱۱۶ عدد سرویس موجود ،
احداث ۵۶ عدد سرویس بهداشتی جدید
و هچنین نصب پکیج های تصفیه فاضلاب مورد نیاز ،
در دستور کار قرار گرفت.
و در حال حاضر مراحل پایانی احداث سرویس های بهداشتی در دست اقدام می باشد .
اماکن بهداشتی جدید از منظر ابعاد ، تجهیزات و تاسیسات به گونه ای طراحی و اجرا گردیده تا نياز همه طیف های سنی از جمله معلولین ، سالمندان و کودکان مرتفع گردد.
جانمایی سرویس های بهداشتی احداث شده جدید در سطح شهرک بشرح ذیل می باشند :