اخبار

حضور مدیر کل محترم مخابرات استان مازندران جناب آقای نوروزی و هیأت همراه ایشان در دفتر مدیر عامل محترم شرکت و هم اندیشی پیرامون اجرای طرح کلان شبکه فیبر نوری شهرک نمک آبرود

 

گزارش تصویری

حضور مدیر کل محترم مخابرات استان مازندران جناب آقای نوروزی و هیأت همراه ایشان در دفتر مدیر عامل محترم شرکت و هم اندیشی پیرامون اجرای طرح کلان شبکه فیبر نوری شهرک نمک آبرود.

جناب آقای مهندس شاهسواری مدیر عامل محترم هلدینگ پایا سامان پارس از پروژه اقامتی-تجاری باب الجواد(ع) مشهد مقدس بازدید کردند

شرکت عمران و مسکن شمال

 آقای مهندس شاهسواری مدیرعامل محترم هلدینگ پایا سامان پارس از پروژه های در دست ساخت شرکت عمران و مسکن شمال در شهرک نمک آبرود بازدید نمود
پروژه های نرگس، توسکا، پارک جنگلی کوه بن و مشارکتی آتیه ساز

شرکت عمران و مسکن شمال