اخبار

شهادت امام محمد باقر علیه السلام
چشمه جوشنده علم و حکمت

بر شیعیان حقیقت جوی او تسلیت باد
شهادت حضرت امام باقرع

ادامه مطلب...

آگهی فراخوان عمومی - نوبت اول - جهت شناسایی صلاحیت و ارزیابی کیفی سرمایه گذار (پیش ارزیابی)
شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد نسبت به واگذاری جهت تکمیل و بهره برداری پروژه باشگاه ساحلی نمک آبرود به روش «ساخت و تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال برای مدت معلوم (B.O.L.T)» در زمینی به مساحت 50،000 متر مربع با زیربنای 24،508 متر مربع واقع در چالوس، بعد از شهرک نمک آبرود، جنب هتل پارسیان خزر اقدام نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به همکاری دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400.04.26 نسبت به ارسال مدارک مثبته به دبیرخانه شرکت اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ 3،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 121510367 نزد بانک ملت شعبه مرکزی چالوس به نام شرکت عمران و مسکن شمال (سهامی خاص) و ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی، به نشانی «چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، حوزه معاونت فنی و اجرایی، دبیرخانه کمیسیون معاملات» مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.namakabroud.com و mfnews.ir مراجعه و یا با شماره 01152184868 تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر می باشد این آگهی به منظور ارزیابی و شناسایی سرمایه گذار واجد شرایط انتشار یافته و ارائه مدارک و مستندات هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان بوجود نخواهد آورد.

آگهی فراخوان عمومی - نوبت اول- جهت شناسایی صلاحیت و ارزیابی سرمایه گذار (پیش ارزیابی)
شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد نسبت به ارزیابی و شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی واقع در اراضی تحت مالکیت خود به شرح ذیل بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه از طریق فراخوان حاضر، اقدام نماید.
1-پلاک ثبتی 2005 و 2015 به مساحت تقریبی عرصه 10958 متر مربع و مساحت کل بنا براساس ضوابط شهرک بمتراژ 91240 متر مربع و 25 طبقه روی همکف - به نشانی چالوس، شهرک نمک آبرود، محله 6
2 -پلاک ثبتی 2019 و 2031 به مساحت تقریبی عرصه 11431.70 متر مربع و مساحت کل بنا براساس ضوابط شهرک بمتراژ 94880متر مربع و 25 طبقه روی همکف - به نشانی چالوس، شهرک نمک آبرود، محله 6
3 -پلاک ثبتی 27933 و 27934 فرعی از 1 اصلی به مساحت تقریبی عرصه 4036.86 مترمربع به نشانی بابلسر بلوار شهید علیزاده، پارکینگ اول
4 -پلاک ثبتی 27935 و 27936 و 27937 فرعی از 1 اصلی به مساحت تقریبی عرصه 5968 مترمربع و مساحت کل بنا بر اساس ضوابط شهرداری بابلسر بمتراژ 67138.80 مترمربع و 25.5 طبقه روی همکف - به نشانی بابلسر بلوار شهید علیزاده، پارکینگ اول
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به همکاری که در این زمینه دارای تخصص، تجربه، حسن سابقه اجرایی، مالی و سرمایه گذاری هستند دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400.04.26 نسبت به ارسال مدارک مثبته به دبیر خانه شرکت اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ 3،000،000 ریال (به ازای هر پروژه و غیر قابل استرداد) به حساب شماره 121510367 نزد بانک ملت شعبه مرکزی چالوس به نام شرکت عمران و مسکن شمال (سهامی خاص) و ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی، به نشانی «چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، حوزه معاونت فنی و اجرایی، دبیرخانه کمیسیون معاملات» مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.namakabroud.com و mfnews.ir مراجعه و یا با شماره 01152184868 تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر می باشد این آگهی به منظور ارزیابی و شناسایی سرمایه گذار واجد شرایط انتشار یافته و ارائه مدارک و مستندات هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان بوجود نخواهد آورد.

آگهی فراخوان - نوبت اول-جهت شناسایی صلاحیت و ارزیابی کیفی پیمانکاران (پیش ارزیابی)
شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد انجام عملیات اجرایی پروژه توسکا 2 واقع در محله یک نمک آبرود، در قالب 12 بلوک ساختمانی و به مساحت کل 12،948 مترمربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به همکاری دعوت بعمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400.04.26 نسبت به تکمیل فرمهای ارزیابی کیفی پیمانکاران (توان اجرایی، فنی و مالی) و ارسال آن به دبیرخانه شرکت اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ 3،000،000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 121510367 نزد بانک ملت شعبه مرکزی چالوس به نام شرکت عمران و مسکن شمال (سهامی خاص) و ضمن در دست داشتن اصل فیش واریزی، به نشانی «چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، حوزه معاونت فنی و اجرایی، دبیرخانه کمیسیون معاملات» مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت www.namakabroud.com و mfnews.ir مراجعه و یا با شماره 01152184868 تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر می باشد این آگهی به منظور ارزیابی و شناسایی سرمایه گذار واجد شرایط انتشار یافته و ارائه مدارک و مستندات هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان بوجود نخواهد آورد.

می نویسم ســرخط نام خداوند رضــا               شــعر امروز بپرداز به لبخـند رضــــا
آنکه با آمدنش آمده محشرچه کسی ست؟         از تو در آل نبی با برکت تر چه کسی ست؟

امام رضا