دیروز شانزدهم شهریور ماه 1396 در نمک آبرود، شهردار و اعضای شورای شهر هچیرود با مدیرعامل و معاون عمرانی شرکت عمران و مسکن شمال دیداری داشتند.
به گزارش روابط عمومی این شرکت، طی این دیدار مذاکراتی صورت پذیرفت که نتایج آن سطح تعاملات میان شهرداری هچیرود و نمک آبرود را افزایش خواهد داد.

شرکت عمران و مسکن شمال