اخبار

انجام تعمیرات دوره ای تله کابین و سورتمه نمک آبرود توسط متخصصین زبده تیم مهندسی شرکت عمران و مسکن شمال، بر اساس چک لیست استاندارد و منطبق بر اسناد فنی شرکت سازنده دستگاه ها.

شرکت عمران و مسکن شمال

بدینوسیله به اطلاع گردشگران محترم می رساند:

به جهت تعظیم شعائر اسلامی و هم زمان با ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی، مجموعه گردشگری نمک آبرود در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۸ و ۹ مهر ماه ۱۳۹۶ تعطیل می باشد.